Brexit update voor Nederlanders in het VK

mrt 2, 2018 | Nieuws

Nieuwsbrief van de rijksoverheid over Brexit

Brexit nieuwsbrief van start

Nu de Brexit steeds dichterbij komt, heeft de Rijksoverheid besloten te starten met een nieuwsbrief voor de Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk. Uit onderzoek blijkt dat deze groep een grote behoefte heeft aan informatie over de gevolgen van Brexit. Verderop in deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over dit onderzoek. Deze nieuwsbrief zal de komende tijd regelmatig verschijnen, mede afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de Brexit. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u via het onderzoek heeft aangegeven dat u graag op de hoogte wilt worden gehouden. Als u meer mensen kent voor wie deze nieuwsbrief interessant is, stuurt u deze dan alstublieft aan hen door.
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier

“Mensen steunen en bijstaan, daar zijn we voor”

Tientallen vragen per week ontvangt de Nederlandse ambassade in Londen van Nederlanders die willen weten wat de Brexit voor hen gaat betekenen. Simon Smits, sinds 2015 ambassadeur van Nederland in het VK, heeft zelf “dagelijks contact” met landgenoten hierover. “Ze weten mij goed te vinden. Het varieert van expats tot studenten en zelfs een treinmachiniste”, vertelt hij tijdens een kort bezoek aan Nederland. “Ook mensen uit mijn eigen team op de ambassade worstelen met de Brexit. Ik hoor van iedereen dezelfde zorgen over de toekomst. Kan ik met mijn Britse partner en gezin nog naar Nederland, mag ik straks nog wel mijn oude moeder uit Nederland naar het VK halen?”

Lees meer

Wat speelt er?

De onderhandelingen over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) zijn verdeeld in fases. In de eerste fase werden voorlopige afspraken gemaakt over 1) rechten van EU-burgers in het VK; 2) rechten van Britse burgers in de EU; 3) de financiële afwikkeling van de uittreding van het VK uit de EU; en 4) de grens tussen Noord-Ierland en de Ierse Republiek. De EU heeft de afspraken uit de eerste fase inmiddels omgezet in concept-verdragsteksten voor het uittredingsakkoord dat de EU en het VK gaan sluiten. Deze teksten moeten nog worden goedgekeurd door de 27 EU-landen en het VK. In december 2017 hebben de 27 EU-landen besloten om ook te gaan praten over de onderwerpen in de tweede fase, namelijk een eventuele overgangsperiode en de vorm van de toekomstige relatie tussen de EU en het VK. Hoe gaat die eruit zien, komt er alleen een vrijhandelsakkoord of wordt het meer? In maart praten de 27 EU-landen eerst onderling over hun inzet. Daarna wordt er weer met het VK onderhandeld. Maar de gedetailleerde onderhandelingen over die nieuwe relatie kunnen pas beginnen in de derde fase, als het VK geen lid meer is van de EU.

Lees meer

Onderzoek naar verwachtingen van Brexit

Twee op de drie Nederlanders die in het Verenigd Koninkrijk (VK) wonen, maken zich zorgen over hun toekomst vanwege Brexit. Met name het recht om in het VK te blijven wonen en werken houdt deze groep wakker, evenals toegang tot de gezondheidszorg. 60% houdt rekening met een ‘worst case scenario’, dat wil zeggen dat het VK de EU in maart 2019 zou verlaten zonder afspraken over het vervolg. Dit blijkt uit een onderzoek onder burgers en bedrijven dat in september en oktober 2017 is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar Public in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Mede naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek heeft de overheid besloten de informatievoorziening aan burgers en bedrijven te intensiveren. Het onderzoek wordt in 2018 en 2019 herhaald.
Lees hier het hele onderzoek

Coming Up

Op 18 april organiseert de Nederlandse ambassade een informatieavond over Brexit in Southampton. Dit is de derde bijeenkomst over Brexit, eerder werden al informatieavonden georganiseerd in Londen en Manchester. Aanmelden en informatie opvragen kan nu al via lon-ppc@minbuza.nl. De ambassade zal dit jaar meerdere bijeenkomsten beleggen waar u terecht kunt voor informatie en uw vragen kunt stellen.

Nadere informatie binnenkort via de Facebookpagina van de ambassade

Dubbele nationaliteit

Sommige Nederlanders in het VK overwegen de Britse nationaliteit aan te vragen vanwege de Brexit. Het is goed om te weten dat u automatisch de Nederlandse nationaliteit verliest wanneer u de Britse nationaliteit aanvraagt. Hierop zijn een aantal uitzonderingen. In de volgende situaties verliest u uw Nederlandse nationaliteit niet: 1) U bent geboren in Groot-Brittannië en woont daar op het moment dat u de Britse nationaliteit verkrijgt; 2) U hebt voordat u 18 jaar werd minimaal vijf jaar gewoond in Groot-Brittannië; 3) U bent getrouwd met iemand die de Britse nationaliteit heeft. Alleen in deze drie situaties kunt u een dubbele nationaliteit hebben.
Krijgen uw minderjarige kinderen samen met u de Britse nationaliteit, dan verliezen ook zij de Nederlandse nationaliteit. Ook hier zijn uitzonderingen op. Bijvoorbeeld als de andere ouder Nederlander is, als het kind is geboren in Groot-Brittannië en daar woont, of uw kind minimaal vijf jaar in Groot-Brittannië heeft gewoond.

Lees meer

Informatie

Voor informatie over Brexit kunt u terecht bij de Nederlandse Ambassade in Londen en bij de Rijksoverheid. De ambassade organiseert ook regelmatig informatiebijeenkomsten, volg hiervoor de Facebookpagina van de ambassade.
Voor consulaire zaken kunt u contact opnemen met het 24/7 Contact Center van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Voor informatie over uw pensioen kunt u terecht bij uw eigen pensioenfonds.
Voor informatie over uw zorgverzekering kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.
Voor informatie voor studenten kunt u terecht bij DUO voor studiefinanciering en voor overige zaken bij uw onderwijsinstelling.

LEES DE VOLLEDIGE NIEUWSBRIEF HIER

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier