Brexit update 23-03-2018

mrt 24, 2018 | Nieuws

Op 19 maart bereikten de EU en het VK een principe-akkoord over een aantal belangrijke onderdelen van de verdragstekst voor het terugtrekkingsakkoord voor Brexit. Het omvat bepalingen over de terugtrekking van het VK uit de EU en over een overgangsfase. De afspraken die afgelopen december werden gemaakt over de burgerrechten en de financiële afwikkeling, zijn nu omgezet in juridische teksten. Vandaag is het principe-akkoord verwelkomd door de Europese regeringsleiders tijdens hun top in Brussel.

De Nederlandse regering is blij met de geboekte voortgang, maar wijst er wel op dat de afspraken pas rechtsgeldig worden als er een volledig en geratificeerd terugtrekkingsakkoord ligt.  Er is nog een aantal belangrijke hobbels te nemen voordat het zo ver is. Onder andere een oplossing voor de Ierse grenskwestie, de vorm van de nieuwe relatie tussen EU en VK na de overgangsfase en de manier waarop geschillen beslecht gaan worden, moeten nog worden uit onderhandeld.

Daarna moet het resultaat worden vastgelegd in juridische teksten, die moeten worden bekrachtigd door de EU, het Europees Parlement en het Britse parlement. Waarschijnlijk is er pas kort voor Brexit-dag (29 maart 2019) volledige zekerheid of de nu gemaakte afspraken inderdaad in werking zullen treden.

Als het principe-akkoord in werking treedt, mogen EU-burgers die nu al in het VK wonen of werken, dit blijven doen. Ook behouden zij hun hun recht op sociale zekerheid, volgens de Europese afspraken die daar nu al voor gelden. AOW-gerechtigden behouden dus bijvoorbeeld hun Nederlandse pensioen.

De overgangsfase loopt in dat geval van Brexit-dag tot 31 december 2020. In deze periode verandert er zo goed als niets, behalve dan dat het VK niet meer deelneemt aan de Europese instellingen zoals de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement. Er komen nog geen douaneprocedures en de rechten van EU-burgers in het VK blijven in deze periode hetzelfde als die nu gelden. Wel werkt het VK aan nieuwe procedures voor registratie van EU-burgers.

EU-burgers kunnen zich tijdens deze achttien maanden durende overgangsperiode nog vrij in het VK vestigen. Zij hebben na de overgangsperiode de mogelijkheid dezelfde rechten op te bouwen als EU-burgers die nu al in het VK wonen na Brexit zullen hebben.

Hier kunt u de volledige tekst van het akkoord lezen. De groen gemarkeerde teksten betreffen de punten waarover overeenstemming bestaat, in geel de punten waarover politieke overeenstemming bestaat maar die nog moeten worden uitgewerkt en in wit de EU-tekstvoorstellen waarover nog geen overeenstemming bestaat, door tijdgebrek of verschil van mening.

Hier kunt u de Kamerbrief over het principe-akkoord lezen.

Bron: rijksoverheid.nl