online Nederlandse les op maat voor kinderen
Korte omschrijving
Inspirerende en uitdagende Nederlandse lessen voor kinderen! Dutch for Children geeft online les op maat. Hiervoor gebruiken we als leidraad voor de lessen de manier van leren, het niveau van het kind, de interesse van het kind en de doelen die jullie stellen. Lees via deze link meer: http://www.dutchforchildren.nl/
Lange Omschrijving

We bieden onder andere NTC, NT2 en hulp bij terugkeer in het Nederlands onderwijs.

Om online Nederlands te leren en de cultuur levend te houden of te leren kennen, bieden wij online taal- en cultuurlessen. Hiervoor volgt je kind taallessen conform de basisschool in Nederland.

Online NT2 school: Nederlands leren als tweede taal
Ook voor online Nederlands leren als tweede taal kun je terecht bij Dutch for Children (NT2 online en NT3 online). Leer Nederlands op een leuke en interessante manier.

ulp bij terugkeer naar Nederland
Voor Nederlandstalige kinderen die terugkeren naar Nederland bieden we kwalitatieve en professionele hulp bij terugkeer naar de Nederlandse basisschool of het voortgezet onderwijs. Om dit te doen ondersteunen we bij alle vakken of alleen bij de Nederlandse taal en zorgen voor een zo zacht mogelijke overgang. Hierbij werken wij nauw samen met de ontvangende school in Nederland.

Stuur boodschap naar geregistreerde