Beantwoording kamervragen over DigiD problemen

sep 11, 2019 | Nieuws

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Nederlander in buitenland moet op pad voor extra check DigiD’

Staatssecretaris Knops bevestigt bestaande problemen DigiD

Op 10 september zijn de Kamervragen die waren gesteld door de leden Verhoeven en Sjoerdsma (beiden D66), over het bericht ‘Nederlander in buitenland moet op pad voor extra check DigiD’, beantwoord.

De vragen zijn gesteld naar aanleiding van de DigiD enquête van Stichting GOED (Grenzeloos Onder Een Dak), belangenorganisatie voor Nederlanders in het buitenland en het daaropvolgend artikel in het Financieel Dagblad.

Vanaf juni is de Stichting GOED in contact met Logius/DigiD, UWV en RvIG over de DigiD App activatie en de tweestapsverificatie. Op basis van de verkregen informatie via deze contacten, voegt de beantwoording op de Kamervragen helaas geen nieuwe oplossingen toe aan de reeds bestaande procedure.

Lees de laatste update van Stichting GOED over dit onderwerp en de andere nieuwsberichten op de GOED website hierover;

https://www.stichtinggoed.nl/digid/digid-app-update-poll-mobiele-paspoort-aanvraagstations/

Hieronder de reactie van Staatssecretaris Knops over het ‘ongemak’ wat Nederlanders in het buitenland ondervinden;

Het uitgifteproces van DigiD is aan voorwaarden gebonden om de betrouwbaarheid van het systeem hoog te houden. Dit betekent vooralsnog dat een face-to-face controle voor Nederlanders in het buitenland noodzakelijk blijft. Nieuwe technieken die identificatie op afstand mogelijk maken, zijn op dit moment nog onvoldoende bruikbaar.

Dat neemt niet weg dat ik samen met mijn collega van Buitenlandse Zaken mogelijkheden ontwikkel om Nederlanders in het buitenland beter te bedienen.

Onder andere de ontwikkeling naar een centraal basisregister reisdocumenten, waar ook reisdocumenten uitgegeven in het buitenland een plek in krijgen. Hiermee kan op termijn ook met deze documenten – mits iemand beschikt over een DigiD-account en een geschikt apparaat – de DigiD-app worden geactiveerd. In de tussentijd werken het ministerie van Buitenlandse Zaken en Logius samen aan het verbeteren en stroomlijnen van de informatie en communicatie over DigiD in het buitenland. Met RvIG wordt daarnaast gewerkt aan verbetering van de Registratie Niet-Ingezetenen. Ook wordt bekeken of het aantal DigiD-balies in het buitenland kan worden uitgebreid, vooral door inzet van een externe dienstverlener (EDV) zoals nu reeds het geval is voor visa en op een aantal plekken ook voor paspoorten. 

Er wordt onderzocht voor mensen die al een DigiD-account hebben en naar tweestapsverificatie moeten of willen overgaan om de DigiD-app en sms-controle te activeren zonder dat de brief met activeringscode aan een balie moet worden afgehaald, door aanvullend gebruik te maken van de NFC-technologie. Bij een positieve uitkomst zal het vanaf de tweede helft van 2020 mogelijk zijn de DigiD-app of sms-controle te activeren zonder baliebezoek. 

Lees hier alle antwoorden van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de Kamervragen

 

Mogelijk eerdere oplossing DigiD activatie met paspoort buitenland

De RvIg en DigiD hadden beiden al in augustus het volgende aan Stichting GOED bevestigd;

Het is bekend dat het voor Nederlanders in het buitenland mogelijk is om de DigiD App te activeren. Een stappenplan hiervoor staat op de website van DigiD. Echter wanneer een paspoort in het buitenland is uitgegeven, is de activatie van de app niet mogelijk. De oplossing hiervoor wordt gezocht in een koppeling met het verificatieregister. Dit register wordt gebruikt om de geldigheid van een reisdocument te controleren.

Logius werkt aan de verbetering van het activatieproces van de DigiD App vanuit het buitenland. Hopelijk kunnen we dus inderdaad in de loop van 2020, zonder dat de brief met activeringscode aan een balie moet worden afgehaald, de DigiD App activeren.

De Stichting GOED heeft contact met de juiste mensen binnen DigiD en zal dit proces blijven volgen en iedereen op de hoogte houden via de GOED websitenieuwsbrief en via de website van het NIHB.