Attestatie de Vita en Registratie Niet Ingezetenen

jan 19, 2019 | AOW - Pensioen -Zorg, Juridisch

Digitale infrastructuur voor Attestatie de Vita

Een AdV of ook wel genoemd ‘Bewijs van in leven zijn’ is een schriftelijk bewijs dat een burger in leven is. Pensioengerechtigden in het buitenland dienen een AdV te overleggen aan het pensioenfonds. Pensioenfondsen sturen (in de regel jaarlijks) een formulier naar deze pensioengerechtigden. Dit formulier dient vervolgens volledig en correct te worden ingevuld, ondertekend en voorzien van een officiële stempel alvorens het wordt geretourneerd aan het pensioenfonds/de
pensioenadministrateur. Hiervoor dient de uitkeringsgerechtigde persoonlijk te verschijnen bij een
daartoe bevoegde instantie.

De werkgroep Kansen en Ontwikkelingen onderzocht of er mogelijkheden zijn om deze verschillende informatiestromen zoveel mogelijk te stroomlijnen. Dit met het doel om het proces rondom controle van in leven zijn, efficiënter in te kunnen richten en deelnemers van pensioenfondsen niet te belasten met onnodige administratieve handelingen.

Ook onder de leden van het NIHB wordt dit onderwerp vaak besproken, de frustratie is groot. Problemen via de post (het bewijs komt niet aan), waardoor mensen ineens geen uitkering meer ontvangen, legalisatie problemen, landen die het bewijs alleen in hun eigen taal accepteren etc.

Promovendus Sander Kramer, prof. dr. Marjon Weerepas van expertisecentrum ITEM (Universiteit Maastricht) en Pascalle Pechholt (adviseur Grensarbeid van Europees Parlementslid Jeroen Lenaers) stelden bij de Pensioenfederatie voor de inlevermomenten samen te laten vallen en zetten aan tot de verdere ontwikkeling van een digitale infrastructuur. 

Minder administratieve rompslomp voor gepensioneerden in buitenland

Lees hier een artikel op de site van van Maasttricht University, over expertisecentrum ITEM.

Servicedocument Attestatie de Vita en RNI

Opgesteld door een samenwerking van verschillende uitvoeringsorganisaties juni 2018.