AOW in het buitenland

nov 24, 2016 | AOW - Pensioen -Zorg, Ouderen / Ouders

Inmiddels bivakkeert één op de tien mensen met een AOW-uitkering buiten Nederland dat is 10% van de AOW-gerechtigden. Naast de mensen die al een AOW uitkering ontvangen zijn er ook vele Nederlanders in het buitenland die binnen korte of langere tijd de pensioen gerechtigde leeftijd zullen bereiken.
Deze laatste groep zit vaak met vragen over de AOW en dan met name in relatie tot het in het buitenland wonen. Deze vragen passeren geregeld de revue in de wereldwijde facebook community “Nederlanders in het buitenland”. We hebben geprobeerd de belangrijkste punten op een rijtje te zetten.

Wie heeft recht op AOW

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen van de overheid. Iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont of heeft gewoond, heeft hier recht op. U ontvangt het AOW-pensioen van de SVB vanaf de dag dat u de AOW-leeftijd heeft. Het maakt niet uit in welk land u dan woont en wat uw nationaliteit is.

Na vertrek, een lager AOW-pensioen?

Als u buiten Nederland gaat wonen of werken, bent u meestal niet meer verzekerd voor de AOW en ANW. U krijgt daardoor vanaf uw AOW-leeftijd een lager AOW-pensioen. En mocht u overlijden, dan krijgt uw partner geen Anw-uitkering. U kunt dit voorkomen door u vrijwillig te verzekeren. echter U moet de vrijwillige verzekering aanvragen binnen 1 jaar nadat u buiten Nederland bent gaan wonen of werken.
Ieder jaar dat u verzekerd bent, bouwt u 2% AOW-pensioen op. U krijgt een volledig AOW-pensioen als u in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd altijd verzekerd bent geweest.

Heeft u buiten Nederland gewoond of gewerkt, dan bent u mogelijk niet verzekerd geweest en kan uw AOW-pensioen lager uitvallen.

Bent u geboren op of na 1 januari 1950? Dan kunt u geen AOW-pensioen krijgen als u minder dan 1 jaar verzekerd bent geweest.

Hoe is de AOW samengesteld

Hoeveel AOW-pensioen u krijgt, hangt af van het aantal jaren dat u verzekerd bent geweest voor de AOW én of u alleen woont of met iemand samen.

Wanneer krijgt u AOW

De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. In 2022 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. Vanaf 2023 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. U ontvangt uw eerste AOW-pensioen vanaf de dag waarop u uw AOW-leeftijd bereikt. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum.
Bent u geboren na 30 september 1955? Dan is uw exacte AOW-leeftijd nog niet bekend. Maar deze is minimaal 67 jaar en 3 maanden. U weet 5 jaar van te voren wanneer u AOW krijgt.
 

Tabel AOW-leeftijd vanaf 2016

Geboortedatum U krijgt AOW in: Uw AOW-Leeftijd:
na 30 september 1950
en voor 1 juli 1951
2016 65 + 6 maanden
na 30 juni 1951
en voor 1 april 1952
2017 65 + 9 maanden
na 31 maart 1952
en voor 1 januari 1953
2018 66
na 31 december 1952
en voor 1 september 1953
2019 66 + 4 maanden
na 31 augustus 1953
en voor 1 mei 1954
2020 66 + 8 maanden
na 30 april 1954
en voor 1 januari 1955
2021 67

 

Volledige AOW uitbetaling of niet

Waar u ook woont, wij zorgen ervoor dat u uw AOW-pensioen krijgt. In bijna alle landen van de wereld kunt u AOW ontvangen als u een bankrekening heeft. Het kan wat langer duren voordat het bedrag op uw rekening staat. Dit hangt af van het land en uw bank. De SVB mag niet in elk land uw volledige AOW-pensioen doorbetalen. Vul hieronder het land in waar u gaat wonen. Dan ziet u of u uw volledige AOW kunt behouden.

Check hier of u uw volledige AOW kunt behouden.

Online checken wanneer u AOW ontvangt

Als u een (DigiD) inlogcode heeft voor Mijn SVB, kunt vanuit het buitenland 24 uur per dag uw eigen gegevens raadplegen. U kunt zien wanneer wij uw AOW overmaken en hoe hoog het bedrag is. Maar u kunt ook de maandelijkse specificatie van uw AOW of jaaropgave bekijken en printen, of bijvoorbeeld ook een wijziging van uw rekeningnummer aan ons doorgeven.

Met DigiD kunt u uw AOW-zaken via de Mijn SVB website regelen en hoeft u geen hoge telefoonkosten te maken om contact met de SVB op te nemen.

Online checken hoeveel AOW u later krijgt

Heeft u DigiD? Op Mijn SVB ziet u meteen wat uw AOW-opbouw tot nu toe is en hoeveel AOW u kunt verwachten als u de AOW-leeftijd bereikt.

Heeft U nog geen DigiD inlogcode?

Hoe werkt het aanvragen van uw DigiD via Mijn SVB?
 1. Klik op de link Uw DigiD aanvragen. De volgende gegevens moeten worden ingevuld: voornaam, achternaam, geboortedatum, burgerservicenummer (bsn) of sofinummer en uw woonland.
  Het burgerservicenummer of sofinummer bestaat uit 9 cijfers en staat op de SVB brieven, uw paspoort of rijbewijs. Heeft u dit nummer niet, neem dan contact op met uw SVB-kantoor. Wij kunnen een sofinummer voor u aanvragen.
 2. Uw gegevens worden direct in de administratie van de SVB gecontroleerd.
 3. Bij goedkeuring wordt u doorgeleid naar de website van DigiD. Hier geeft u uw gebruikersnaam en wachtwoord op.
 4. Van DigiD ontvangt u op uw woonadres een brief met uw activeringscode. Activeer uw DigiD binnen 45 dagen op www.digid.nl. Vanaf dan kunt u gebruikmaken van Mijn SVB.

U kunt ook uw DigiD aanvragen via een balie in Nederland. 

 

Voor meer informatie omtrent DigiD code zie de website van de Rijksoverheid

Uitzonderingen op de regel

Wonen in Nederland en toch niet verzekerd

Wanneer bent u niet verzekerd als u wel in Nederland woont?

 • U werkt buiten Nederland en u heeft geen detacheringsverklaring
 • U werkt buiten Nederland, een EU-land of verdragsland voor een buiten Nederland gevestigde werkgever
 • U werkt als ambtenaar voor een ambassade of consulaat van een ander land of bij een internationale organisatie als de NATO of de Europese Unie. Uw gezinsleden zijn alleen verzekerd als zij in Nederland werken of een Nederlandse sociale verzekeringsuitkering krijgen
 • U werkt voor de overheid van een ander land of voor de overheid van Curaçao, Aruba of Sint Maarten. Uw gezinsleden zijn alleen verzekerd als zij in Nederland werken of een Nederlandse sociale verzekeringsuitkering krijgen
 • U werkt in het internationale transport voor een buitenlandse werkgever, vervoert personen of goederen en doet dat vooral buiten Nederland. Binnen de EU gelden andere regels. Zie werken in 2 of meer landen
 • U werkt in Nederland en u heeft een buitenlandse detacheringsverklaring
 • U studeert tijdelijk in Nederland en werkt niet
 • U bent gezinslid van iemand die buiten Nederland werkt en u werkt zelf niet en u heeft geen Nederlandse sociale verzekeringsuitkering. (geldt alleen voor Wlz)
 • U ontvangt een buitenlandse sociale verzekeringsuitkering (geldt alleen voor Wlz)
 • U bent gezinslid van iemand die een buitenlandse sociale verzekeringsuitkering ontvangt en u werkt zelf niet en u ontvangt zelf geen Nederlandse sociale verzekeringsuitkering. (geldt alleen voor Wlz)
 • U bent gezinslid van iemand die een uitkering of een pensioen van een volkenrechtelijke organisatie ontvangt en u werkt zelf niet en u ontvangt zelf geen Nederlandse sociale verzekeringsuitkering (geldt alleen voor de Wet Langedurige Zorg, Wlz).

Wonen buiten Nederland maar wel verzekerd

Wanneer bent u wél verzekerd als u niet in Nederland woont:

 • U werkt in Nederland, betaalt in Nederland belasting en premie en u heeft geen detacheringsverklaring van een ander land.
 • U werkt buiten Nederland en heeft een Nederlandse detacheringsverklaring.
 • U werkt als Nederlander in het buitenland voor een Nederlandse ambassade of consulaat of bij een andere Nederlandse overheidsinstelling. Uw gezinsleden blijven ook verzekerd, tenzij zij buiten Nederland werken en daarmee meer verdienen dan de belastingvrije voet
 • U werkt in het internationale transport voor een in Nederland gevestigd bedrijf en vervoert personen of goederen. Maar u bent niet verzekerd als u voornamelijk werkt in het land waar u woont óf werkt voor een filiaal van uw werkgever buiten Nederland. Als u op een schip woont, zijn uw gezinsleden die aan boord wonen ook verzekerd. Binnen de EU gelden andere regels. Zie werken in 2 of meer landen
 • U verblijft tijdelijk voor studie in het buitenland en werkt daar niet
 • U wordt verpleegd in bepaalde zorginstellingen buiten Nederland, bijvoorbeeld het Nederlands Sanatorium in Davos.

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Contactgegevens
Telefoonnummer (020) 656 56 56
Faxnummer (020) 656 50 00
Bezoekadres

Van Heuven Goedhartlaan 1, 1181 KJ Amstelveen

www.svb.nl

Bron: Sociale Verzekeringsbank (SVB)