Antwoord op de brandbrief van de Honorair Consuls

okt 14, 2018 | Nieuws, Overheid

Op 30 juli 2018 werd er uit naam van 250 Honorair Consuls een brandbrief  geschreven aan Minister Blok. De initiatiefnemer van deze brief, HC Jan van Maanen, sprak zich o.a. uit over de afname van bevoegdheden en de daaruit voortvloeiende verslechtering van services en diensten aan Nederlanders in het buitenland. Een van deze bevoegdheden is het afnemen van vingerafdrukken, wat Nederlanders in het buitenland  lange afstanden zou kunnen besparen, als zij hun een paspoort moeten vernieuwen. De HC’s voelen zich al een tijd niet gehoord en hebben tevens het gevoel dat de geëmigreerde Nederlander en expat steeds minder belangrijk worden voor de overheid. Een ander onderwerp wat wordt aangekaart in de brief is het reisadvies. HC’s zijn hierin een betrouwbare bron, echter in de praktijk blijkt dat zij vaak niet worden geraadpleegd. Zie ook de brieven van Frans Betgem hieromtrent aan de overheid.

Na de radio uitzending van EenVandaag, met HC Jan van Maanen, advocaat Thomas van Houwelingen en Antonietta Sgherzi van het NIHB inzake de brandbrief, was het stil. Geen reactie van minister Blok en geen verdere update van EenVandaag. Althans dat dachten wij, de brief was al op 14 augustus beantwoord, echter was deze nergens terug te vinden. Volgens Jan van Maanen, een nietszeggend antwoord van onderdirecteur, P.J. Kleiweg de Zwaan van Politieke Zaken.

U kunt het antwoord op de brandbrief hier lezen!

Een deel van de Honorair Consuls blijkt ondertussen afstand te hebben genomen van de brandbrief, hoewel dit niet officieel bekend gemaakt is. De inititatiefnemer van de brandbrief, Jan van Maanen, Hon. Consul in Guiné-Bissau heeft na 17 jaar zijn werkzaamheden moeten beëindigen.

Quote van Jan van Maanen “HCs horen geen vragen te stellen, ze horen zich te schikken naar de posities die op hogere niveaus zijn bepaald. De algemene politiek van het ministerie mag niet bekritiseerd worden.”

NIHB beschouwd dit gedwongen vertrek niet als een constructieve bijdrage voor een betere en snellere service aan NIHBers.  Wij vertrouwen er op dat dit op geen enkele wijze de toegezegde verbetering van service door het ministerie van Buitenlandse Zaken in de weg zal staan en wensen Jan van Maanen alle succes in de toekomst en danken hem voor zijn inzet en toewijding.

Update: naar aanleiding van dit artikel heeft Reg Hutten een schrijven per e-mail verstuurd aan PJ Kleiweg.