ABN AMRO wijst emigranten nu echt de deur

feb 27, 2018 | Financieel, Nieuws

UPDATE: 04-05-2018

ABN AMRO is niet over de schreef gegaan toen het bedrijf vorig jaar de bancaire relatie met een klant beëindigde omdat de consument niet binnen de Europese Unie woonde.

Dat oordeelt de geschillencommissie van klachteninstituut Kifid vrijdag, nadat de consument de kwestie aanhangig had gemaakt.

Volgens de commissie mag van de bank niet worden verwacht dat er onevenredige kosten worden gemaakt en risico’s worden genomen om een betaalrekening voor een consument buiten de EU voort te zetten.

De klacht werd mede om die reden ongegrond verklaard. In de uitspraak werd ook gewezen op Nederlandse wet- en regelgeving waaraan ABN AMRO moet voldoen. Die maken het onmogelijk om bepaalde diensten buiten de EU aan te bieden zonder vereiste vergunningen.

ABN AMRO maakte eind 2016 bekend te stoppen met dienstverlening aan vijftienduizend particuliere klanten die permanent buiten de Europese Economische Ruimte (EER) wonen.

Het gaat dan om klanten niet in de EU, Liechtenstein, Noorwegen of IJsland wonen. De bank gaf de klanten zes maanden de tijd om hun bankzaken elders onder te brengen. Ongeveer een kwart van die klanten was van Nederlandse komaf.

Bron: ANP

Het klachteninstituut boog zich over klachten van twee Nederlandse rekeninghouders van ABN Amro, die naar Thailand en Nieuw-Zeeland waren verhuisd. Zij kregen vorig jaar, samen met 15.000 anderen, te verstaan dat zij geen klant meer konden blijven. Vanwege de hoge kosten en risico’s op misbruik door bijvoorbeeld terrorismefinanciering, besloot ABN Amro geen klanten buiten de Europese Unie meer te bedienen.

Twee gedupeerden waren daarop naar het Kifid gestapt. Eén al 50 jaar bij ABN Amro bankierende pensionaris gebruikte vanuit het buitenland een ABN-rekening om pensioen en AOW op te ontvangen. De andere, in 1972 geëmigreerde Hollander kon zonder Nederlandse betaalrekening niet meer meespelen met de Staatsloterij. Zij noemden het besluit van de bank om hun rekeningen op te heffen ‘onrechtmatig’ en ‘discriminerend’.

Het Kifid had begrip voor de ‘onwenselijke’ situatie voor de beide klanten, zeker niet na een relatie van een halve eeuw met de bank, maar dat ABN Amro geen uitzondering mag maken zonder vergunning voor deze dienstverlening. De Geschillencommissie verwees naar de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), die stelt dat banken voor activiteiten buiten de EU in elk land een aparte bankvergunning moeten bezitten. Met een Nederlandse vergunning kan alleen in EU-landen diensten worden aangeboden.

Bron: Telegraaf


Voorgaande bericht: 28-02-2018


Meer dan 10.000 klanten van ABN Amro buiten Europa moeten binnen zes maanden een andere bank zoeken. Na een eerste aankondiging eind 2016 gaat de bank, vroeger nog aanwezig in bijna zestig landen, nu echt afscheid nemen van de emigranten.

Meer dan 10.000 ABN-rekeninghouders buiten Europa wordt de deur gewezen.

Dat moet volgens ABN Amro omdat het steeds duurder en gecompliceerder wordt om rekeningen buiten de Europese Economische Ruimte (28 EU-landen plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) te controleren op zaken als witwassen en het financieren van terrorisme.

Keuze

Een woordvoerder van de bank noemt het nu ’spijtig’ dat de rekeningen van duizenden Nederlandse emigranten, die soms al tientallen jaren klant bij ABN Amro zijn, moeten worden afgesloten. „Maar de klant kiest ervoor om Nederland te verlaten. Daar hoort niet bij dat alle Nederlandse voorzieningen, zoals een bankrekening, automatisch altijd beschikbaar blijven.”

De klanten die het betreft krijgen dezer dagen allemaal een brief van ABN Amro. Volgens de zegsvrouw zijn er ook nog altijd rekeninghouders die de eerste aankondiging van ruim een jaar geleden nog niet ontvangen hebben. Maar: „De periode om over te stappen, zes maanden, is ruim.” Als klanten alle brieven van ABN Amro negeert, wordt de rekening geblokkeerd. „Als de klant helemaal niets van zich laat horen, gaat het geld uiteindelijk naar een tussenrekening van ABN Amro.”

Hoge leeftijd

Veel geëmigreerde pensionado’s zijn allerminst te spreken over de beslissing van De Bank. Om een rekening bij pak ’m beet Rabobank of ING te kunnen openen, moeten ze in persoon naar Nederland komen. Vanwege hun hoge leeftijd zijn ze daar lang niet allemaal toe in staat.

„Als klanten merken wat er mogelijk is, bijvoorbeeld een rekening openen bij een in hun land opererende internationale bank, dan gaan ze daarmee aan de slag”, beweert de ABN-woordvoerder. „Wij helpen met overstappen, inclusief het aanpassen van het rekeningnummer voor de AOW.”

Rekeninghouders die zich toch nog te zwaar benadeeld voelen, kunnen een klacht indienen bij ABN Amro. “En dan zullen we dat van geval tot geval bekijken.”

Bron: Telegraaf